• Het contract wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • U betaald het maandabonnement vooraf.
 • Als u kiest voor een abonnement dan ‘koopt’ u een groepswandeling op een vaste dag.
 • Hierdoor bent u altijd verzekerd van een vaste plek voor uw hond(en) op die dag(en).
 • U betaald het hele jaar door een vast bedrag per maand, dus u heeft geen wisselende kosten.
 • Naast het abonnement is er natuurlijk wel de mogelijkheid een extra groepswandeling af te nemen. Deze worden dan dezelfde dag gefactureerd. Dit kan alleen als er plaats is in de groep.
 • Er wordt in geen enkele situatie het maandbedrag verrekend met vakanties of afmeldingen.
 • Een dag wisselen kan indien er plaats is in de andere groep, een groepswandeling mag verzet worden in de week zelf, naar een week er voor of naar een week er na, dan de oorspronkelijke wandeling mits bij afmelden direct aangevraagd.
 • Het inhalen van vakanties is niet mogelijk, hierop is echter de prijs berekend.
 • Indien vanuit onze kant groepswandelingen geannuleerd moeten worden vanwege ziekte, autopech of andere onvoorziene omstandigheden zijn deze groepswandelingen in te halen binnen 3 maanden en indien er plaats is.
 • Per abonnementsvorm hebben we een minimaal aantal groepswandelingen opgenomen die wij moeten aanbieden per jaar. Indien door ziekte of andere onverwachtse omstandigheden er wandelingen door ons worden geannuleerd, kan er geen financiële compensatie worden gevraagd, wel wordt er gecompenseerd als wij niet het aantal wandelingen kunnen aanbieden. Meer afgenomen wandelingen die binnen het abonnement vallen zullen ook niet door ons worden gerekend.
 • Helaas kan de hond gedurende de loopsheid niet mee met de groepswandelingen (minimaal 3 weken).
 • Bij overlijden van de hond of ziekte waardoor de hond niet meer mee kan met de uitlaatservice wordt het abonnement direct stop gezet.
 • Bij langdurige ziekte van de hond wordt de eerste maand normaal door gefactureerd wil u dat de plaats in de uitlaatservice vrij blijft voor uw hond na herstel, zal er maandelijks 35% van het abonnement bedrag worden gefactureerd tot de maand dat de hond weer mee kan.
 • Bij stelselmatig te laat betalen of bij openstaan van meerdere facturen kunnen wij het contract per direct beëindigen.
 • Bij stelselmatig niet afmelden waardoor wij voor niets voor u deur staan/ wachten op uw hond, kunnen wij het contract per direct beëindigen.
 • Indien er gedragsproblemen ontstaan binnen de groep zullen we samen met u zoeken naar een oplossing mocht de situatie onhoudbaar worden voor ons kunnen wij het contract per direct beëindigen